Privacyverklaring

InDutch en Highscore Copywriting

Heistraat 219
B-9100 Sint-Niklaas

Tel. 0473 73 28 16
els@indutch.com
els@highscorecopywriting.be

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ik uw persoonlijke gegevens gebruik.

Door mijn websites en mijn services te gebruiken, accepteert u de bepalingen van deze privacyverklaring.

 

1.    Algemeen

Welke informatie verzamel ik over u?

De persoonlijke gegevens die ik over u bijhoud, zijn:

·         Uw contactgegevens en andere relevante gegevens zoals u ze aan mij doorgeeft of zoals ze openbaar gemaakt zijn (via uw website, een profiel op sociale media enz.)

·         Gegevens over u die ik nodig heb voor het uitvoeren van mijn zakelijke activiteiten, boekhoudkundige en fiscale doeleinden en eventueel juridische doeleinden, zoals uw BTW-nummer.

·         Eventuele persoonsgegevens die u mij doorgeeft in het kader van de opdracht die ik voor u uitvoer, zoals een vertaalopdracht of een copywritingopdracht.

·         Eventuele andere gegevens die u aan mij doorgeeft of die openbaar gemaakt zijn.

Waartoe gebruik ik uw persoonlijke gegevens?

Ik verwerk uw persoonlijke gegevens met het oog op het uitvoeren van mijn zakelijke activiteiten (zoals het opstellen van een offerte of het uitvoeren van de opdracht die u aan mij toevertrouwt) en om aan wetgeving en regelgeving te voldoen.

Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet om uw nieuwsbrieven en andere regelmatige marketingboodschappen te sturen, tenzij u zelf hebt aangegeven dat u dergelijke nieuwsbrieven en berichten wilt ontvangen. In het laatste geval kunt u zich indien gewenst eenvoudig afmelden door een e-mail met uw afmelding te sturen naar els@indutch.com.

Ik geef uw persoonlijke gegevens niet door aan derde partijen, tenzij anders overeengekomen, tenzij de opdracht of een deel van de opdracht wordt uitbesteed aan anderen of tenzij vereist in het kader van wet- en regelgeving.

Uw recht tot toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens

·         U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die ik over u bijhoud.

·         U hebt het recht om mij te vragen om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren.

·         U hebt het recht om uw toestemming tot mijn gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

·         U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk.

Stuur daartoe een e-mail naar els@indutch.com.

Hoelang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang als nodig is in het kader van een goede commerciële relatie tussen ons beiden en zolang als nodig is volgens de wet- en regelgeving.

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen, volgens de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

  2.    Website

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst met als doel standaardgegevens over uw gebruik van mijn websites te verzamelen, om uw persoonlijke gebruik van mijn websites te optimaliseren en om statistieken over alle activiteit op mijn websites te kunnen opmaken. U kunt uw browser zo instellen, dat hij geen cookies accepteert.

Functies voor sociale media

Mijn websites bevatten functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Andere websites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op mijn eigen websites. Indien u andere websites bezoekt via links op mijn website, geldt het privacybeleid van de websites die u bezoekt.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan heeft de Nederlandse versie prioriteit.